martes, 27 de octubre de 2009

AS VIDREIRAS


Os vitrais xa eran usados nos templos da época románica pero chegan a seu apoxeo na arquitectura gótica e renacentista, xeneralizándose dende o século XIII. Presentan neste século, como no anterior, a forma de mosaico no fondo, con varios compartimentos ou medallóns de figuras en serie de arriba abaixo, representándose en cada un algún asunto relixioso, histórico ou simbólico, pero sen levar máis dunha cor cada fragmento de vidro (agás o esmalte de cor gris negruzco que se engade para trazar algúns perfís e contornos das figuras).

No século XIV, os devanditos compartimentos fanse de maior tamaño, o mesmo que as figuras, que se van situando illadas dentro da súa oxiva e debaixo dun doselete e téndese a imitar con elas algo mellor o natural, engadíndolles o claroscuro de esmalte gris e ás veces a cor amarela mediante o amarelo de prata.

No século XV e comezos do XVI, as imaxes son aínda maiores e están como pechadas en templetes góticos, ourizados de torreciñas e, ademais das cores gris e amarelo, engadidos por un esmaltado de vidro, introdúcese ás veces a cor vermella, tamén polo mesmo procedemento úsanse vidros dobles (incoloro un e coloreado o outro) para modificar a cor do fragmento respectivo.

No século XVI, elabóranse vitrais dunha peza con vidro incoloro, pintándoas con esmalte gris (grisallas) e a mediados do mesmo século invéntase o xeito d esmaltar de diferentes cores un anaco calquera de vidro, o que deu por resultado o dispoñer de vitrais como se fosen lenzos ou táboas de pintura economizando así moitos accesorios de chumbo para armar as pezas. Esta clase de vitrais moito menos transparentes e brillantes que as da época anterior, pertence xa ao estilo renacentista e distínguese, amais do dito, pola soltura e liberdade con que aparecen as figuras desligadas de templetes e combinadas con escudos heráldicos, etc.

Entrado xa o século XVII. van substituíndose por mosaicos xeométricos de vidros de cores os fermosos vitrais precedentes, desaparecendo así a verdadeira arte que tanto brilou na Idade Media. Escasos poden contarse os vitrais historiados dos séculos XVII e XVIII. No XIX, imítanse as obras dos anteriores con variados gustos dende o Románico do século XII ao do Renacemento do XVI.

Vitrais románicos importantes: Na catedral de Le Mans, na de Sens ou de Saint-Pierre de Poitiers, na Basílica de Saint-Denis en Paris...

Considérase como os vitrais máis importantes do mundo os da Catedral de Chartres, amais dos da Catedral de León, Toledo, Burgos, Ávila , Barcelona, Colonia... Todos eles en estilo gótico e oxival.

Vitrais contemporáneos: No século XX a arte moderna representada por Chagall, Rouault e outros grandes pintores, voltará a deseñar cartóns para confeccionar vitrais que continuarán tendo o seu espazo na Historia da Pintura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario