miércoles, 3 de julio de 2013

OS PENIDOS


A grande escaleira dos Penidos tén o primeiro chanzo nas:

                                                                                                                          … e á Lua …

                                                                                                                                                   A Cabana do Merlo
                                                                                                                                               A Fonte da Amosa
                                                                                                                                           O Penido Vello
                                                                                                                                       O Penido Novo
                                                                                                                                   A Pena Teixeira
                                                                                                                               A Pena do Bico Longo
                                                                                                                           A Pedra que Fala
                                                                                                                       O Campo Tesouro
                                                                                                                    A Veigamol
                                                                                                                A Granda Vella
                                                                                                            O Coto das Curuxeiras
                                                                                                        O Prado das Chantas
                                                                                                    A Rega de Feal
                                                                                                O Pozo Mouro
                                                                                            O Penido dos Ladrós
                                                                                        A Santana
                                                                                    O Penido Grande
                                                                                As Parañoas
                                                                            O Coto de Fernando de Orella
                                                                        Os Paraños
                                                                    O Coto da Pedra Furada
                                                                A Rega de Moleiros
                                                            A Fontefria
                                                        O Curro de Sabucedo
                                                    O Coto da Louseira
                                                O Chao dos Picos
                                            As Pardellas
                                        O Navallo
                                    O Casal do Rico
                                A Costa do Bosque
                            A Igrexa
                        A Volta do Xurucido
                    Liñares
,               As Casas de Baixo
            A Pagá
        Albite
    A fonte de Rio
Laranxeiras


A roda do andacamiños vai xirando


No hay comentarios:

Publicar un comentario